R9

Cho phép phát hành hóa đơn cho người mua là tổ chức không có Mã số thuế Cho phép chọn được mẫu số, ký hiệu khi sửa/lập hóa đơn, phiếu xuất kho nhanh chóng  

Soát vé trên máy Pos Sunmi, Mobile

Lưu ý: Phim hướng dẫn soát vé trên mobile, thực hiện tương tự với máy Pos Sunmi. Để có thể soát vé trên mobile, máy Pos Sunmi, cần thiết lập phát sinh nghiệp vụ soát vé trên meInvoice Web. Vào mục Soát vé. Đưa màn hình điện thoại/máy Pos Sunmi […]