Bổ sung tính năng mời đánh giá qua ứng dụng

1. Nội dung

Bổ sung tính năng mời khách hàng đánh giá ứng dụng

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R9 Mobile trở đi:

Nội dung này hữu ích?