Cài đặt và đăng nhập áp vé điện tử trên máy Pos Sunmi, Mobile

Lưu ý: Thiết bị đáp ứng:

  • Máy Pos sunmi hệ điều hành: Android.
  • Mobile hệ điều hành Android, IOS.

1. Cài đặt

  • Vào chợ ứng dụng, gõ từ khóa “Vé điện tử
  • Chọn App vé điện tử
  • Nhấn tải và đợi cho đến khi ứng dụng được tải về máy.

2. Đăng nhập

  • Đăng nhập app vé điện tử bằng tài khoản dùng để đăng nhập phần mềm MISA meInvoice.

Lưu ý: Vé điện tử là app độc lập, không dùng chung với app meInvoice mobile.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự