Cải tiến đăng nhập đáp ứng cơ chế xác thực 2 lớp của MISAID

1. Nội dung

Để tăng tính bảo mật cho tài khoản, chương trình cho phép thiết lập đăng nhập với bảo mật 2 lớp: Nghĩa là Kế toán phải nhập mật khẩu và xác thực thêm lần nữa bằng mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký thì mới có thể đăng nhập được vào phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R6: Khi đăng nhập phần mềm MISA MEINVOICE MobileChỉ cần nhập Tài khoản đăng nhập MISA MEINVOICE Web và mật khẩu.

Từ phiên bản R6 trở đi: Khi đăng nhập MISA MEINVOICE Mobile bằng tài khoản MISAID thiết lập bảo mật 2 lớp, App bật thông báo yêu cầu nhập mã xác thực đã được gửi tới số điện thoại hoặc email (tùy vào thông tin NSD dùng để đăng nhập)

Lưu ý: Chỉ bổ sung thêm bước xác thực trên nếu tài khoản đăngnhập có thiết lập bảo mật 2 lớp.

  • Nhập mã xác thực được gửi qua sđt(email), nhấn Tiếp theo.

Lưu ý:

  •  Nếu NSD không check vào “Không hỏi lại trên thiết bị này” thì mỗi lần đăng nhập đều hiển thị giao diện nhập mã xác thực 2 bước.
  • Nếu NSD check vào “Không hỏi lại trên thiết bị này” thì từ lần đăng nhập sau sẽ không hiển thị bước nhập mã xác thực 2 bước nữa (nhập đúng mật khẩu thì sẽ đăng nhập được vào phần mềm).

Lưu ý: Có thể chọn phương thức nhận mã xác nhận bằng cách nhấn Thử cách khác sau đó chọn phương thức theo nhu cầu.

Nội dung này hữu ích?