Cho phép chọn được mẫu số, ký hiệu khi sửa/lập hóa đơn, phiếu xuất kho một cách nhanh chóng

1. Nội dung

Cho phép chọn được mẫu số, ký hiệu khi sửa/lập hóa đơn, phiếu xuất kho một cách nhanh chóng hơn khi dữ liệu có nhiều mẫu số, ký hiệu.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R9 Mobile: Khi lập/sửa hóa đơn, trường hợp khách hàng có nhiều mẫu số, ký hiệu hóa đơn trên danh sách thì phải vuốt màn hình nhiều lần để tìm kiếm=> rất mất thời gian.

Từ phiên bản R9 Mobile trở đi: Khách hàng có thể tìm kiếm được theo mẫu số, ký hiệu hóa đơn trên thanh tìm kiếm để chọn nhanh đến mẫu số, ký hiệu mong muốn.

 

 

Nội dung này hữu ích?