Kết nối với máy in bluetooth để xuất vé

1. Nội dung

Kết nối với máy in bluetooth để xuất vé.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Đơn vị sử dụng điện thoại di động để xuất vé

 1. Vào mục Khác, chọn Thiết lập máy in.
 2. Chọn máy in cần kết nối.
 3. Nhập mật khẩu kết nối máy in bluetooth.
 4. Chọn khổ in.

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Trường hợp 2: Đơn vị sử dụng máy Pos Sunmi để xuất vé

 1. Vào mục Khác, chọn Thiết lập máy in.
 2. Bỏ chọn máy in Sunmi, nhấn Chọn máy in.
 3. Chọn máy in cần kết nối.
 4. Nhập mật khẩu kết nối máy in bluetooth.
 5. Chọn khổ in.

Tải video hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

  • Có thể in thử sau khi kết nối bằng cách nhấn In thử.
  • Có thế kết nối với máy in bluetooth khác bằng cách nhấn Thêm máy in mới và thực hiện các bước như trên.

Nội dung này hữu ích?