Khai báo danh mục hàng hóa, dịch vụ

1. Vào mục Khác\ chọn Hàng hóa, dịch vụ.

2. Nhấn biểu tượng  để thêm mới hàng hóa, dịch vụ.

3. Khai báo thông tin hàng hóa, dịch vụ.

Lưu ý :

  • Bắt buộc phải khai báo các thông tin có dấu (*).
  • Các thông tin: Đơn vị tính, Giá bán, Thuế suất GTGT (%), Tỷ lệ CK (%) sẽ được lấy lên hóa đơn tương ứng với từng hàng hóa.

4. Nhấn Thêm.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự