Làm thế nào để lọc tìm hóa đơn đã phát hành trên app MeInvoice Mobile?

  1. Nội dung:

Làm thế nào để lọc tìm cụ thể số hóa đơn bất kỳ đã phát hành trên app MeInvoice Mobile?

      2. Các bước thực hiện

Vào mục Khác / Bảng kê hóa đơn đã sử dụng / Lọc chọn lại khoảng thời gian chứa hóa đơn cần xem và Mẫu số    Ký hiệu (nếu có nhiều) / nhấn Áp dụng / gõ số hóa đơn cần tìm (hoặc tên Khách hàng, Mã số thuế)

 

 

 

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự