Tra cứu hóa đơn trên meInvoice Mobile

1. Vào mục Hóa đơn, chương trình hiển thị danh sách các hóa đơn đã được lập trên cả meInvoice MobilemeInvoice.vn Web.

2. Chọn hóa đơn cần tra cứu:

  • Có thể tìm nhanh bằng cách nhập từ khóa theo Mã số thuế, Tên khách hàng, số hóa đơn.
  • Hoặc thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn.

3. Có thể xem mẫu hóa đơn bằng cách:

  • Nhấn biểu tượng 

  • Chọn Xem hóa đơn.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự