Quản lý hạn thanh toán và tình trạng thanh toán hóa đơn

1. Nếu khách hàng đã kết nối thành công cổng thanh toán VNPay, trên giao diện lập hóa đơn bổ sung thêm về hạn thanh toán. Kế toán khai báo thời hạn thanh toán của hóa đơn.

Lưu ý: Khi lập hóa đơn, tích chọn Đã thanh toán đối với những hóa đơn khách hàng thanh toán trước.

2. Quản lý tình trạng thanh toán của hóa đơn trên danh sách hóa đơn.

  • Vào mục Hóa đơn.

  • Nhấn biểu tượng
  • Khai báo tình trạng thanh toán hóa đơn cần kiểm tra.
  • Nhấn Áp dụng.

3. Chương trình hiển thị danh sách hóa đơn theo tình trạng thanh toán đã tìm kiếm.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự