Xem báo cáo bảng kê hóa đơn đã sử dụng

1. Nhấn vào mục Khác, chọn Bảng kê hóa đơn đã sử dụng.

3. Thiết lập điều kiện lọc hóa đơn theo Ngày phát hànhMẫu số/ ký hiệu hóa đơn.

  • Nhấn Biểu tượng 

  • Thiết lập điều kiện lọc báo cáo.
  • Nhấn Áp dụng.

4. Chương trình tự động lấy dữ liệu lên báo cáo theo điều kiện lọc (gồm hóa đơn được phát hành trên tất cả các phiên bản meInvoice Web, desktop, mobile, các phần mềm tích hợp với meInvoice)

 Lưu ý: Có thể xem chi tiết từng hóa đơn trên báo cáo bằng cách nhấn vào dòng hóa đơn muốn xem trên danh sách.

 

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự