Xuất vé trên mobile

Lưu ý:

Bước 1Kết nối mobile với máy in bluetooth.

Bước 2: Xuất vé.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự